منو اصلی
پیوندهای ویژهساعت
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4472
 بازدید امروز : 234
 کل بازدید : 380894
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.2028
شرح وظایف

* مقدمه و اهداف:

حوزه مدیریت توسعه سرمایه انسانی براساس ساختار تشكیلاتی یكی از مدیریت های زیرمجموعه حوزه معاونت توسعه دانشگاه می باشد كه امور مربوط به برنامه ریزی نیروی انسانی و فعالیتهای اجرائی را در سطوح كاركنان رسمی و پیمانی و اعضای هیئت علمی و مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان پس از هماهنگی با مسئولین ذیربط از مرحله ورود بخدمت « استخدام » تا خروج و بازنشستگی در سطح واحدهای تابعه دانشگاه راا بعهده دارد.

* شرح وظایف حوزه مدیریت توسعه منابع انسانی:

ـ اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی اعضاء هیئت علمی و كاركنان غیرآموزشی و پیش بینی كادر علمی، اداری، فنی و درمانی مورد نیاز دانشگاه.


ـ اداره امور استخدامی طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه و مشاركت در تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی دانشگاه.


ـ ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری دانشگاه به منظور پیشبرد هدفهای جاری دانشگاه در اموراداری.


ـ تهیه و پیشنهاد سیستم تشویق و تنبیه كاركنان به منظور رعایت عدالت اداری.


ـ انجام مراحل استخدام، ترفیع، مرخصی و بركناری اعضاء هیئت علمی و غیر هیئت علمی براساس مقررات و آئین نامه های مربوطه.


ـ تهیه احكام ترفیع و ارتقاء اعضاء هیئت علمی و غیر هیئت علمی.


ـ نگهداری و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به اعضاء هیئت علمی و غیر هیئت علمی و پرونده های استخدامی آنان.


ـ پیش بینی و اظهارنظر در نیازهای پرسنلی واحدهای دانشگاه با همكاری دفتر بودجه و تشكیلات.


ـ انجام مراحل استخدام، ترفیع، مرخصی و بركناری كاركنان براساس مقررات و آئین نامه های مربوطه.


ـ اجرای مصوبات انضباطی كاركنان و رسیدگی به اجرای خط مشی هایی كه در آن رابطه ابلاغ گردیده است.


ـ تهیه و تنظیم شرح شغل كاركنان همراه با شناخت صحیح و دقیق مشاغل از طریق مصاحبه با شاغلین پستهای سازمانی و یا طریق دیگر.


ـ انجام امور مربوط به بیمه و بهداشت و درمان كاركنان دانشگاه.


ـ نتظیم كمكهای غیرنقدی كاركنان با همكاری واحدهای مربوطه.


ـ شرکت در جلسات هیئت امناء دانشگاه و ابلاغ و اجرای مصوبات هیئت رئیسه و هیئت امناء در حوزه پرسنلی.