آقای علی رسولی منش

  مدیر منابع انسانی

  

شماره تماس

  42428215             مستقیم 

               244 داخلی 

آقای محمد خانی

مسئول دفتر مدیریت منابع انسانی

 

شماره تماس

               209 داخلی

 

اطلاعیه‌ها
نیروی انسانی
15 آبان 1400
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب